For planeten, for havet og for de hundredvis af millioner mennesker, der er afhængige af at spise og leve, er vi nødt til drastisk at ændre bundtrawling nu.

HVORFOR?

Bundtrawl er en meget destruktiv aktivitet, der er blevet en normaliseret del af vores marine fødevareproduktion. 

It SKADER MARINE LIV

It KØRER OVERFISHING

It FORURENER VORES PLANET

It JEOPARDIZES LIVELIHOODS

MÅLET 2030

Vi ønsker at se bundtrawling hurtigst muligt tackle alle kystnationer med tegn på et globalt reduceret fodaftryk i 2030.

Vi opfordrer verdens ledere til at:

Etablere, udvide og styrke nationale kystudstødelseszoner (IEZ'er) for småfiskere, hvor bundtrawling er forbudt. 

Forby bundtrawling i alle marine beskyttede områder (uden for IEZ'er) for at sikre, at sårbare levesteder og økosystemer effektivt beskyttes og genvindes.

Afslut subsidieret bundtrawling, og tildel finansielle og tekniske ressourcer til støtte for en fair overgang for flåder.

Forbyde udvidelse af bundtrawling til nye, uberørte områder, medmindre og indtil det kan bevises, at der ikke er væsentlige negative virkninger.

Deltag i koalitionen

Udfyld formularen, og vi vender tilbage til dig, hvis der er yderligere spørgsmål.