Pou planèt la, pou oseyan an ak pou dè santèn de dè milyon de moun ki depann sou li yo manje ak viv, nou bezwen byen wo transfòme chalut anba kounye a.

POUKISA?

Chalut anba a se yon aktivite trè destriktif ki te vin yon pati nòmal nan pwodiksyon manje marin nou yo. 

It DOMAJ LAVI MARI

It KONDWI SOU PESIS

It POLI PLANÈT NOU

It JEOPARDIZE LAVI

OBJEKTIF 2030 LA

Nou vle wè chalut anba ijan atake pa tout nasyon bò lanmè, ak prèv ki montre yon anprint redwi globalman pa 2030.

Nou apèl pou lidè mondyal yo pou:

Etabli, elaji ak ranfòse zòn nasyonal eksklizyon bò lanmè (IEZs) pou pechè ti-echèl nan ki trawling anba entèdi. 

Entèdi chalut anba nan tout zòn maren pwoteje (andeyò IEZs) pou asire abita vilnerab ak ekosistèm yo efektivman pwoteje ak refè.

Fen sibvansyone chalut anba epi asiyen resous finansye ak teknik sipòte yon tranzisyon ki jis pou flòt.

Entèdi ekspansyon nan chalut anba nan nouvo zòn ki pa trete, sof si e jiskaske li ka pwouve ke pa gen okenn enpak negatif enpòtan.

Antre nan kowalisyon an

Ranpli fòm nan epi n ap retounen jwenn ou si gen nenpòt lòt kesyon.