For planeten, for havet og for de hundrevis av millioner mennesker som er avhengige av at den skal spise og leve, må vi drastisk transformere bunntråling nå.

HVORFOR?

Bunntråling er en svært ødeleggende aktivitet som har blitt en normalisert del av vår marine matproduksjon. 

It SKADER MARINE LIV

It KJØRER OVERFISKE

It FORURENSER VÅR PLANET

It JEOPARDIZES LIVELIHOODS

MÅLET 2030

Vi ønsker å se at bunntråling presses raskt på av alle kystnasjoner, med bevis på et globalt redusert fotavtrykk innen 2030.

Vi oppfordrer verdens ledere til å:

Etablere, utvide og styrke nasjonale ekskluderingssoner (IEZ) for småfiskere der bunntråling er forbudt. 

Forby bunntråling i alle marine beskyttede områder (utenfor IEZ) for å sikre at sårbare naturtyper og økosystemer effektivt beskyttes og gjenopprettes.

Slutt med subsidiert bunntråling og tildel økonomiske og tekniske ressurser for å støtte en rettferdig overgang for flåter.

Forby utvidelse av bunntråling til nye, uberørte områder, med mindre og til det kan bevises at det ikke er vesentlige negative konsekvenser.

Bli med i koalisjonen

Fyll ut skjemaet, så kommer vi tilbake til deg hvis du har flere spørsmål.