Trålning i botten
kör
en nödsituation i havet

För planeten, för havet och för de hundratals miljoner människor som är beroende av den för att äta och leva, måste vi drastiskt förändra bottentrålning nu.

VARFÖR?

Bottentrålning är en mycket destruktiv aktivitet som har blivit en normaliserad del av vår marina livsmedelsproduktion. 

It SKADOR MARINLIV

It KÖR ÖVERFISKNING

It FÖRORENAR VÅR PLANET

It JEOPARDISERAR LIVSLIV

MÅLET 2030

Vi vill se bottentrålning akut angripna av alla kustnationer, med bevis på ett globalt minskat fotavtryck till 2030.

Vi uppmanar världsledare att:

Inrätta, utöka och stärka nationella kuststängningszoner (IEZ) för småskaliga fiskare där bottentrålning är förbjuden. 

Förbjud bottentrålning i alla marina skyddade områden (utanför IEZ) för att säkerställa att sårbara livsmiljöer och ekosystem effektivt skyddas och återvinns.

Avsluta subventionerad bottentrålning och fördela ekonomiska och tekniska resurser för att stödja en rättvis övergång för flottorna.

Förbjud utbyggnad av bottentrålning till nya, orörda områden, såvida inte och tills det kan bevisas att det inte finns några väsentliga negativa effekter.

Gå med i koalitionen

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig om du har ytterligare frågor.